Støttepædagog

Et barn med særlige behov kan modtage støtte i daginstitution, SFO eller klub.

Hvilke børn kan få støtte?

  • Børn, der ikke trives eller udvikler sig
  • Børn, der har problemer i samværet med de andre børn
  • Børn med egentlige handicap

Hvordan får man støttepædagog?

Det er barnets daginstitution, der ansøger om en støttepædagog. Derfor skal du henvende dig til lederen i dit barns institution, hvis du mener, at dit barn har behov for støtte. Institutionen henvender sig efter samråd med jer forældre til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR-medarbejderen aftaler det videre forløb med forældre og institution.

Afhængig af situationen kan der ske følgende:

  • PPR-medarbejderen tilbyder rådgivning og vejledning til forældre og institution
  • PPR-medarbejderen foretager efter indstilling fra institution og forældre en pædagogisk-psykologisk vurdering, som kan munde ud i en anbefaling af støttepædagogtimer
  • Institutionen udfylder en førstegangs ansøgning om støttepædagogtimer

Der er visitation af støttepædagogtimer to gange årligt, og det er Væksthusets leder, der træffer beslutning. Timerne bliver tildelt institutionen, og lederen beslutter, hvordan de skal anvendes.

Støttepædagogerne i Solrød Kommune er specialuddannede pædagoger, som er organiseret i et støttekorps i Væksthuset. 

Siden er sidst ændret: 25-01-2019 Til top