Minigruppen

Minigruppen er et specialtilbud for børn i alderen 3 - 6 år i Væksthuset. Minigruppen består af 6 børn og har åbent mandag til torsdag kl. 8.15 - 12.15. Resten af tiden er børnene i deres almindelige børnehave.
Der optages især støttekrævende børn, som har vanskeligheder med sprog, adfærd, motorik, koncentration eller på det socio-emotionelle område. Børnene har som regel tidligere haft kontakt med tale-hørepædagog, psykolog og/eller fysioterapeut.

Personalet består af 2 socialpædagoger, og der samarbejdes med fysioterapeut, tale-hørepædagog og psykolog.

Der er visitation til Minigruppen to gange årligt (i maj og november) efter indstilling fra barnets børnehave og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Du kan læse mere om Minigruppen i vores folder. 

Siden er sidst ændret: 25-01-2019 Til top