Væksthuset – forebyggende tilbud til børn og unge i Solrød Kommune

Væksthuset danner rammerne om en række forebyggende tilbud for børn og unge i alderen 0-18 år og deres forældre.

Disse børnefamilietilbud skal medvirke til at skabe pædagogisk udvikling og forandring, så børn og unge i højere grad kan rummes i deres familie og nærmiljø.

Når vi taler om børn i vanskeligheder, medtænker vi betydningen af barnets omgivelser. Det betyder, at Væksthusets medarbejdere indgår i en tæt dialog med forældre, pædagoger og lærere. Det er vores mål at udvikle en forståelse for børnene og dermed fremme muligheden for at blive i nærmiljøet.

De børn, der får et tilbud igennem Væksthuset, er fortsat tilknyttet deres børnehave eller skole. Et tilbud i Væksthuset udgør derfor kun en del af barnets samlede hverdag – ikke en erstatning eller et alternativ.

Vaeksthuset